Mindennapi gondolatmorzsák

Képek-, gondolatok-, és minden más!

Hit enter after type your search item
Mindennapi gondolatmorzsák

Képek-, gondolatok-, és minden más!

Sephirot

Avatar photo
You are Reading..

Sephirot

A kaballah szerint isten 10 tulajdonsága, más nézetek szerint az élet fájának 10 attributuma a Sephirot.

A Sephirot egyes részei:

1. Kether (Korona). Az első manifesztáció, az Elsődleges Mozgató, a tiszta létezés forma nélkül, aktivitás nélkül. Teológiai értelemben ennek a szintnek az elérése = egyesülés istennel.

2. Chokmah (Bölcsesség). Megkezdődik az aktivitás, a Chokmah már dinamikusabb, de még szervezettség nélkül, a kozmikus energia puszta áramlása.

3. Binah (Megértés). Az erő rendezetté válik, alakot nyer, ez a Felsőbbrendű Anya, a Chokmah-t kiegyensúlyozó női alapelv. Önmagában tétlen, de megkapva Chokmah határtalan, de irányítatlan energiáját munkára fogja azt. E tehetetlenség és kreativitás kettőssége tükröződik a kettős névben is: Ama, a sötét, terméketlen Anya, és Aima, a fényes, termékeny Anya, valamint Junohoz és Szaturnuszhoz való kapcsolata.

4. Chesed (Kegyelem): Ez az 1. Sephira az Abyss alatt, ami elválasztja a 3 felsőbbrendű Sephira-t a többitől. A tényleges manifesztáció az Abyss alatt kezdődik. Chokmah a Mindent létrehozó Atya, Chesed a Jupiter szférája, a védelmező Atya, és nem igazán lehet külön kezelni a következő Sephirától, a Geburahtól, ami kiegyensúlyozza. Ahogy Binah formáló, Chesed is építő, az archetipikus gondolatok szférája.

5. Geburah (Erő). Chesed dinamikus ellenkezője, komolyság, a harcos király, a szent romboló, Mars – ahogy szükséges a Chesed építő energiájának kiegyensúlyozására, a Szeretet Ura, a Szépség Úrnője.

6. Tiphareth (Szépség). Ez a többinél is inkább csak az egész Fával való kapcsolatban érthető meg. Ez a Sephira a Chesed es Geburah egysége és egyensúlya, valamint Hode és Netzach-é. Az Abyss alatti 6 Sephiroth központja. Kozmikusan a Tipareth felett találhatóak az erő szintjei, alatta a forma szintjei. Tudatszinteket tekintve a Tiphareth az, ahol "az agy sebességet vált". Keresztény fogalmakkal élve ez a Krisztus-figura, a Fiú aki megmutatja nekünk az Atyát (Kether).

7. Netzach (Győzelem). Ez a Vénusz Sephirája, az érzelmek, ösztönök, csoportelme, a T életerejének birodalma. Mint Chesed és Binah, csak egy alacsonyabb szinten, ellentétes társával, a Hoddal van egyensúlyban. A Netzachot tünékeny lények népesítik be, akik a manifesztáció határán léteznek. A Netzach felett a dolgok csak absztrakt intuícióval észlelhetőek, a fejlődő elme asztrális formáknak látja őket; szubjektívek abban az értelemben, hogy az illető "találja fel" őket a saját asszociációs fogalmai alapján; archetipális abban az értelemben, hogy ez a feltalálás a csoportelme kollektív szimbólizmusán alapul; és reális abban az értelemben, hogy a felsőbb valóságokat tükrözi.
Az alsóbb Sephiroth-on könnyű megtévesztődni, mert ez az Illúziók Szintje, de a korpa közt valódi dolgok is vannak, és a Wicca tanulás egyik feladata, hogy megtanuljunk különbséget tenni ezek közt. Tulajdonképpen, mivel a 10 Sephirat az okkult beavatás 10 fokozatának tekintik, az alsó szintek a Wicca 3 fokozatának jó megfelelői. A gyakorlatban lehetetlen teljesen elkülöníteni őket, mert mind kihat egymásra, és az egyes szintek nem konkrétan 1-1 Sephirat jelölnek, hanem az "ugrást" egyikről a másikra, de általánosságban az alsó 4 Sephira tekinthető a Wicca fő aktivitási területének.

8. Hod (Dicsőség). A Merkur, Hermész szintje, az intellektusé, ahol az univerzalitás végre egyéni emberi elmékké válik. A Hod a formát jelképezi az asztrális síkon, ahogy párja, a Netzach az erőt jelképezi. Az összes, ember által megszemélyesített istenalak a Hodhoz tartozik. Ez a mágia szintje, mert a mágus intelligenciája fogja létrehozni a szükséges formákat, de a megvalósuláshoz szükséges a Netzach is, az érzelem és együttérzés szférája.

9. Yesod (Alap). Néha az Univerzum Gépezete szintjének is tartják. Megtisztítja a többi Sephira kisugárzását, bizonyítja és kijavítja őket. Ez az egyetlen csatorna, melyen át a felsőbb szintek kisugárzásai lejuthatnak a fizikai szintre, így alapvető fontosságú bármilyen mágikus tevékenységben, amely azon a szinten kíván hatni. Ez az Asztrális Fény szintje az Akasha alapelv szerint, az univerzális pszichikus éter, ami az asztrális szint alapanyaga, sűrűbb, mint az elme, de kevésbé sűrű a fizikai anyagnál, természetes kapcsolatot képezve a kettő között. Ez az első szint, amellyel a B (vagy bármilyen okkult tanuló) kapcsolatba kerül, ahogy megkezdi a szinteken való felfelé emelkedést, a tudatszintek kifejlesztését. Ez a Hold szférája, a ciklikus áramlás állandó itt, ami szinten fontos hatással van a mágikus tevékenységekre. Keresztény fogalmakkal ez a Szentlélek szintje. Isten-neve Shaddai el Chai, a Mindenható Élő Isten.

10. Malkuth (Királyság). A manifesztálódó univerzum, az okkult és fizikális elemek szintje, az utolsó lépcső, melyet minden életnek meg kell járnia, hogy beteljesítse fejlődését, és újra "felmásszon" a forráshoz. A Fa minden kisugárzása a Yesod rendező szűrőjén hatol át, hogy kikristályosodjon konkrét formájában a Malkuthon. De a Malkuth nem csupán fizikai anyag, ez a Föld-lélek, az anyag finom, pszichikus aspektusa. Mágikus értelemben a Malkuth a divináció, jóslások szintje, anyagi eszközök használata (pl. Tarot), hogy válaszokat találjunk nem-anyagi kérdésekre. De ehhez szilárd kapcsolatot kell létesíteni legalább a Fa alsó háromszögével.

forrás: boszikonyvek.freeblog.hu, en.wikipedia.org